Nabór 2022/2023

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu predyspozycji

Dokumenty rekrutacyjne składane są online na stronie https://nabor.pcss.pl/ (od 28.03.2022).
Przy składaniu w szkole podpisanych oryginałów dokumentów rekrutacyjnych konieczne jest dołączenie podpisanej deklaracji uczestnictwa w eksperymencie pedagogicznym (do pobrania na dole strony).

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

28 marca – 15 kwietnia 2022

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

postępowanie uzupełniające: od 7 do 9 czerwca 2022

4 – 8 kwietnia 2022

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” w Poznaniu

postępowanie uzupełniające: 14 czerwca 2022

12 kwietnia 2022 godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe i testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” w Poznaniu.            

postępowanie uzupełniające: 20 czerwca 2022 godz. 12.00

29 kwietnia 2022 godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

postępowanie uzupełniające: 21 czerwca 2022 godz. 12.00

29 kwietnia – 5 maja 2022

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

postępowanie uzupełniające: od 21 czerwca do 22 czerwca 2022

10 maja 2022 godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

postępowanie uzupełniające: 23 czerwca 2022 godz. 12.00

DO POBRANIA:

Terminy rekrutacji (plik PDF, 295 kB)

Regulamin rekrutacji (plik PDF, 130 kB)

Deklaracja uczestnictwa w eksperymencie pedagogicznym (plik PDF, 68 kB)