Nabór 2023/2024

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

postępowanie uzupełniające: od 26 maja do 2 czerwca 2023

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” w Poznaniu

postępowanie uzupełniające: od 29 do 31 maja 2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe i testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” w Poznaniu.            

postępowanie uzupełniające: 1 czerwca 2023 godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

postępowanie uzupełniające: 6 czerwca 2023 godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

postępowanie uzupełniające: od 6 do 12 czerwca 2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

postępowanie uzupełniające: 16 czerwca 2023 godz. 12.00