Republika Łejerska

wejście do szkoły wraz z naszym symbolem - zielonym pegazem

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 83 im. Emilii Waśniowskiej, znana pod nazwą Łejery, mieści się na poznańskiej Cytadeli.

W 1995 roku Jerzy Hamerski wraz z rodzicami i nauczycielami, przewieźli efektownie, przez pół Europy, szkołę z Holandii do Poznania. Inwestorem zastępczym budującym szkołę zostało Stowarzyszenie Łejery.

Po wieloletnich staraniach udało się zbudować przy szkole teatr, który od września 2013 roku stał się SCENĄ WSPÓLNĄ Teatru „Łejery” i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jest on miejscem prezentacji zarówno teatrów dziecięcych i młodzieżowych, jak i spektakli zawodowych, wartościowych wychowawczo i artystycznie, adresowanych do tych grup wiekowych. 

Od 1990 roku szkoła realizowała autorski program opracowany przez jej twórców, Elżbietę Drygas i Jerzego Hamerskiego, a rozbudowywany sukcesywnie przez nauczycieli, rodziców i uczniów.

Podstawowym jego założeniem jest wychowanie oparte na obcowaniu ze sztuką, zabawa w teatr, jako sposób na poznawanie siebie, drugiego człowieka i otaczającego świata. Autorski program poszerza zakres zajęć obowiązkowych o zajęcia teatralne.

Założyciele Łejerów: Elżbieta Drygas i Jerzy Hamerski fot. Stanisław Pawlak
Założyciele Łejerów: Elżbieta Drygas i Jerzy Hamerski fot. Stanisław Pawlak

Łejery to…

W Koncepcji Szkoły Autorskiej, w wizji, wyznaczono kierunki działań wychowawczych, dydaktycznych i artystycznych łejerskiej szkoły:

  • ŁEJERY to teatr – który, będąc syntezą wielu sztuk, dostarcza form i metod do pracy wychowawczej i dydaktycznej. Teatr będący środkiem, a nie celem.
  • ŁEJERY to łamanie stereotypów, to innowacyjność – to ciągłe poszukiwanie niekonwencjonalnych sposobów nauczania, wnoszenie w życie szkoły polotu, fantazji, nowych pomysłów programowych. 
  • ŁEJERY to wytrwałość i determinacja w dążeniu do celów – to optymizm i odwaga w sytuacjach, gdy wydaje się, że zadanie jest bardzo trudne, a nawet pozornie niemożliwe do osiągnięcia.
  • ŁEJERY to czciciele pogodnego oblicza – to optymistyczny styl życia w gromadzie, w której jest bezpiecznie i radośnie. To atmosfera pogodnego współżycia z dystansem do siebie i poczuciem humoru. Ten radosny styl dominuje w łejerskim repertuarze artystycznym.
  • ŁEJERY to rodzinność – to uznanie rodziców jako równorzędnego podmiotu szkolnej społeczności, to zapraszanie do „łejerskiej rodziny” ludzi sztuki, to wspomaganie domu w nabywaniu przez uczniów tzw.” kindersztuby”.
  • ŁEJERY to nauka demokracji – wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie współodpowiedzialności za dobro wspólne. Szkoła to miejsce prawdziwie demokratyczne, w którym uczniowie doświadczają demokracji w praktyce.
  • ŁEJERY to poznańskość – to kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego poprzez poznawanie historii, kultury, tradycji i współczesności Poznania i Wielkopolski („Małej Ojczyzny”), a także poprzez kształtowanie postaw otwartości na innych.

Eksperyment pedagogiczny

Od roku szkolnego 2019/2020, za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej, rozpoczęliśmy w Łejerach EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY autorstwa Anny Zawadzkiej i Karola Sarny, który realizować będziemy aż do 2038 roku.

Dyrekcja Łejerów: Anna Zawadzka i Karol Sarna
Autorzy eksperymentu pedagogicznego: Anna Zawadzka i Karol Sarna

Szkoła demokracji

Łejery nie są szkołą demokratyczną, ale SZKOŁĄ DEMOKRACJI. Funkcjonujemy w oparciu o MAŁĄ KONSTYTUCJĘ REPUBLIKI ŁEJERSKIEJ. Każda klasa ma swojego Premiera i Wicepremiera. Mamy władzę ustawodawczą: Sejm (uczniowie) i dwie izby Senatu (pierwszą stanowią nauczyciele, drugą – rodzice). Władzę wykonawczą stanowią: Prezydent i Wiceprezydent Republiki Łejerskiej (dyrekcja szkoły). Trybunał Republiki Łejerskiej, złożony z niezależnych sędziów, to nasza władza sądownicza.

Programowo kultywujemy szacunek dla poznańskich tradycji, w tym również gwary, czego wyrazem jest sama nazwa szkoły – ŁEJERY, zrozumiała tylko dla Poznaniaków, a odnosząca się do dziecięcego, radosnego zadziwienia światem.

Wnętrze szkoły

Wnętrze szkoły znacząco odbiega od przyjętych standardów. Uczniowie spędzają przerwy na kanapach i fotelach rozstawionych w niewielkim foyer, w otoczeniu zabytkowego fortepianu, stylowej toaletki i radośnie skrzeczących papug. Nieustającym zainteresowaniem cieszą się krzywe lustra i historyczna już budka telefoniczna mająca status Muzeum Techniki, w której obecnie funkcjonuje Radio Łejery – szkolny radiowęzeł.

Każda klasa ma swoją salę, a w niej szafki, w których uczniowie zostawiają podręczniki, zeszyty, czy przybory szkolne. Kameralność szkoły sprzyja bezpieczeństwu i budowaniu dobrych, przyjaznych relacji między dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

Organizacja zajęć

Łejerska klasa liczy 25 uczniów, przy czym niektóre zajęcia (np. języka angielskiego, część zajęć teatralnych) prowadzone są w grupach. Szkoła zapewnia opiekę od 7.30 do 17.00. Wszyscy rozpoczynają zajęcia o godz. 8.00, a po skończonych lekcjach mogą przebywać w świetlicy. Młodsze klasy chętnie spędzają czas na szkolnym placu zabaw, a starsi grają w piłkę na boisku. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych, zwanych warsztacikami. Ich plan co roku dostosowujemy do potrzeb i zainteresowań dzieci, lecz jest kilka punktów stałych: Teatrzyk Piosenny Łejery, Piłka Guzikowa, Ukulelove Łejery, zespół Sylviany & Company, zajęcia przyrodnicze Latający Łejernik. W miarę potrzeb organizujemy także zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne i gimnastykę korekcyjną. Aktywnie w życiu szkoły uczestniczą: pedagog szkolny i psycholog.

Obiadki w szkole

Obiady dzieci mogą spożywać pod opieką nauczyciela w naszej szkolnej Jadalce. Do dyspozycji dzieci przez cały dzień pozostaje filtrowana woda. Bierzemy udział w programie „Owoce w szkole”.