Starsi Łejerscy

Łejerscy nauczyciele stanowią Pierwszą Izbę Senatu naszej Republiki Łejerskiej.

  • Elżbieta Bisikiewicz – obsługa Sceny Wspólnej
  • Danuta Gutkowska – portiernia
  • Wojciech Hamrol – kierownik administracyjny
  • Maciej Fincel  – obsługa techniczna Sceny Wspólnej
  • Monika Kaczor – księgowość
  • Stanisław Mazur – ogrodnik
  • Monika Morkowska – sekretarz szkoły
  • Katarzyna Karwacka – Szwarc – koordynator Sceny Wspólnej
  • Iwona Wieczorek – specjalista ds. płac

Rada Rodziców to Druga Izba Senatu Republiki Łejerskiej. Rodzice z każdej klasy wybierają Senatorów – swoich przedstawicieli do tego gremium. Rada Rodziców wspiera szkołę w jej działaniach, wraz z Dyrekcją Szkoły ustala co roku ofertę zajęć dodatkowych – tzw. warsztacików, zarządza budżetem Rady Rodziców, współorganizuje wydarzenia szkolne, opracowuje projekty własne, ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Łejery.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:
Marszałek – Andrzej Hamerski
I Wicemarszałkini – Paulina Zakrzewska
II Wicemarszałkini – Marta Jodko

Numer konta Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 83 Łejery im. Emilii Waśniowskiej
49 1020 4027 0000 1102 0031 1548
120 zł / miesiąc
w tytule imię i nazwisko dziecka + klasa + miesiąc za który płacicie

Każdy absolwent Łejerów zostaje, zgodnie z naszą konstytucją, Honorowym Obywatelem Republiki Łejerskiej. Co roku mury szkoły opuszczają wspaniali młodzi ludzie, z otwartą głową i pełni twórczej pasji. Mimo upływających lat wielu z nich, ku naszej ogromnej radości, nadal odwiedza Łejery!

Jeśli jesteś absolwentem Łejerów i chciałbyś podzielić się swoją historią – daj znać: teatr@lejery.pl