Młodsi Łejerscy

W Łejerach mamy obecnie 246 uczniów w 10 klasach szkoły podstawowej:

klasa 1 Aksamitki / wychowawca druhna Anna Osiecka – Konieczna

klasa 1 Bratki / wychowawca druhna Jolanta Król

klasa 2 / wychowawca druhna Magdalena Czekała

klasa 3 / wychowawca druhna Dominika Olejniczak

klasa 4 Mirabelki / wychowawca druhna Anna Zawadzka

klasa 4 Jagodziaki / wychowawca druhna Karolina Dopierała

klasa 5 / wychowawca druhna Joanna Misiaczyk

klasa 6 / wychowawca druhna Katarzyna Mańczak

klasa 7 / wychowawca druh Grzegorz Babicz

klasa 8 / wychowawca druh Jędrzej Socha

Każda klasa ma swoich przedstawicieli w Sejmie Republiki Łejerskiej, który wraz
z nauczycielami (Pierwszą Izbą Senatu) oraz rodzicami (Drugą Izbą Senatu) stanowią władzę ustawodawczą w Łejerach. Każda klasa powołuje także niezależnego sędziego
do Trybunału Republiki Łejerskiej stanowiącego władzę sądowniczą i rozstrzygającego najważniejsze spory.