Druhny i Druhowie

Grzegorz Babicz – zajęcia teatralne, świetlica

Jan Błaszczyk – matematyka

Paulina Bojańska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, doradztwo zawodowe

Katarzyna  Bruzzanese – zajęcia teatralne

Magdalena Czekała – edukacja wczesnoszkolna

Grażyna Daniel – plastyka, zajęcia artystyczne

Karolina Dopierała – wychowanie fizyczne

Elżbieta Drygas – współzałożycielka szkoły, zajęcia teatralne, Teatrzyk Piosenny Łejery

Monika Figiela – chemia, matematyka

Sylwiana Firin – Gramowska – muzyka, zajęcia artystyczne, nauczyciel współorganizujący nauczanie specjalne

Anna Florkowska – język polski

Jerzy Hamerski – współzałożyciel szkoły, zajęcia teatralne, Teatrzyk Piosenny Łejery

Joanna Konieczna – zajęcia teatralne, świetlica

Marcin Kończewski – język polski

Agnieszka Koralewska – język polski

Jolanta Król – edukacja wczesnoszkolna

Robert Kubacki – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Sylwia Maik – technika

Katarzyna Mańczak – język angielski

Joanna  Misiaczyk – język angielski, język niemiecki

Katarzyna Moskiewicz – historia, WOS

Mariusz Nowicki – psycholog szkolny

Dominika Olejniczak – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, świetlica

Anna Osiecka – Konieczna – edukacja wczesnoszkolna

Halina Ratajczak – fizyka, świetlica

Karol Sarna – religia, etyka, Dyrektor 

Jędrzej Socha – religia, wychowanie do życia w rodzinie

Dorota Sroka- Jarmulska – wychowawca świetlicy 

Błażej Stankiewicz – informatyka

Jakub Sypniewski – przyroda, geografia, Wicedyrektor

Lucyna Szadkowska-Adamkiewicz – biblioteka 

Barbara Szaniecka – wychowawca świetlicy

Aneta Szczepaniak – pedagog szkolny, rewalidacja

Małgorzata Toporska – Wawrzyniak – język angielski

Magdalena Trzeciak  – muzyka, świetlica, Teatrzyk Piosenny Łejery

Monika Witkowska – wychowawca świetlicy

Beata Wróblewska – biologia

Anna Zawadzka – zajęcia teatralne, etyka, świetlica

 

  • Elżbieta Bisikiewicz – obsługa Sceny Wspólnej
  • Danuta Gutkowska – portiernia
  • Wojciech Hamrol – kierownik administracyjny
  • Maciej Fincel  – obsługa techniczna Sceny Wspólnej
  • Monika Kaczor – księgowość
  • Stanisław Mazur – ogrodnik
  • Monika Morkowska – sekretarz szkoły
  • Katarzyna Karwacka – Szwarc – koordynator Sceny Wspólnej
  • Iwona Wieczorek – specjalista ds. płac