ŁEJERY TO…, czyli wizja łejerskiej szkoły

W Koncepcji Szkoły Autorskiej, w wizji, wyznaczono kierunki działań wychowawczych, dydaktycznych i artystycznych łejerskiej szkoły:

ŁEJERY to teatr,

który, będąc syntezą wielu sztuk, dostarcza form i metod do pracy wychowawczej i dydaktycznej. Teatr będący środkiem, a nie celem.

ŁEJERY to łamanie stereotypów, to innowacyjność

to ciągłe poszukiwanie niekonwencjonalnych sposobów nauczania, wnoszenie w życie szkoły polotu, fantazji, nowych pomysłów programowych. 

ŁEJERY to wytrwałość i determinacja w dążeniu do celów,

to optymizm i odwaga w sytuacjach, gdy wydaje się, że zadanie jest bardzo trudne, a nawet pozornie niemożliwe do osiągnięcia.

ŁEJERY to czciciele pogodnego oblicza,

to optymistyczny styl życia w gromadzie, w której jest bezpiecznie i radośnie. To atmosfera pogodnego współżycia z dystansem do siebie i poczuciem humoru.

Ten radosny styl dominuje w łejerskim repertuarze artystycznym.

ŁEJERY to rodzinność,

to uznanie rodziców jako równorzędnego podmiotu szkolnej społeczności, to zapraszanie do „łejerskiej rodziny” ludzi sztuki, to wspomaganie domu w nabywaniu przez uczniów tzw.” kindersztuby”.

ŁEJERY to nauka demokracji,

wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie współodpowiedzialności za dobro wspólne. Szkoła to miejsce prawdziwie demokratyczne, w którym uczniowie doświadczają demokracji w praktyce.

ŁEJERY to poznańskość, 

to kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego poprzez poznawanie historii, kultury, tradycji i współczesności Poznania i Wielkopolski („Małej Ojczyzny”), a także poprzez kształtowanie postaw otwartości na innych.